Jdi na obsah Jdi na menu
 


Incká říše

(kečuánsky Tahuantinsuyo („Čtyři země“), španělsky Imperio Inca) Obrazekbyl státní útvar v Jižní Americe na území dnešních států Kolumbie, Ekvádoru, Peru, Bolívie, Chile a Argentiny. Zanikl pod náporem španělských dobyvatelů, vedených conquistadorem Franciskem Pizarrem. Pojmenování „incká říše“ není v zásadě správné. Inka byl oficiální titul pro panovníka a jeho příbuzné, kteří představovali elitu říše. Inckou kulturou se proto rozumí kultura dominantní složky tohoto mnohonárodnostního státního útvaru. Inkové přijali za svou kečujskou kulturní tradici a jazyk a pomocí vojenské a ekonomické expanze pak tuto tradici vnutili podrobeným etnikům. Některá etnika žila s Inky v míru, ovšem s některými byli Inkové v rozepři. To pomohlo později v dobývání říše Francisku Pizzarovi.

 Obrazek

Aztécká říše

Byl významný státní útvar v předkolumbovské Americe, který se rozkládal na území Mezoameriky, respektive Mexika. Během její vlády došlo ke stavbě značného množství měst, ve kterých se do dnešních dnů zachovalo velké množství památek (např. chrámy, pyramidy atd.), skrytých částečně v džungli. Aztekove byli známi svou brutalitou a to zejména pokud mluvíme o jejich lidských obětech bohům. Byli to výborní bojovníci. uctívali mnoho bohů. Říše byla rozvrácena evropskými dobyvateli, které vedl Hernán Cortés.

 

Mayská civilizaceObrazek

Mayská kultura se datuje zhruba od 2000 př.n.l. až do roku 1541 n.l. Svého vrcholu dosáhla mezi 7. a 9. stoletím n.l. Mayové představují starobylé záhadné obyvatele Střední Ameriky. Vyskytovali se na území Yukatánského poloostrovu, kde je dnes Mexiko a Guatemala. Vynikali především v astronomii a matematice.

Vědci se dosud neshodli na příčinách úpadku mayské kultury. Existuje celá řada hypotéz - zemětřesení, kosmické vlivy způsobující změny klimatu, epidemie, společenský, ekonomický a intelektuální rozpad společnosti, snížení produkce potravin atd.